SUKO-1

Các kỹ sư của chúng tôi đã đến nhà máy của khách hàng Hà Bắc để tiến hành lắp đặt và vận hành thiết bị tại chỗ.

Khách hàng Hà Bắc đã mua Máy đùn que UHMWPEMáy đùn ống UHMWPE

Khách hàng Hà Bắc đã mua máy đùn thanh UHMWPE và máy đùn ống UHMWPE.Các kỹ sư của chúng tôi đã đến địa điểm của khách hàng để cài đặt và gỡ lỗi thiết bị.Quá trình cài đặt diễn ra rất suôn sẻ và chất lượng sản xuất thiết bị tốt.

Quá trình chạy thử diễn ra suôn sẻ và thiết bị hoạt động tốt trong quá trình chạy thử.Công ty chúng tôi cũng cung cấp cho khách hàng các nguyên liệu thô tái chế để thử nghiệm, giúp khách hàng tránh được những lãng phí không cần thiết trong quá trình vận hành thử nghiệm.Các kỹ sư của chúng tôi cũng cung cấp hướng dẫn và đào tạo cho đội ngũ kỹ thuật của khách hàng.Khách hàng rất hài lòng với dịch vụ của chúng tôi.


Thời gian đăng: 01-03-2018