SUKO-1

Máy đùn que PFB150 đã được chuyển đến khách hàng Singapore